0 امتیاز
179 بازدید
در آب و آب معدنی توسط (10.5k امتیاز)
سلام

آیا آب معدنی قند دارد ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (19.8k امتیاز)
سلام

برخی افراد معتقدند که آب آشامیدنی برای شما مضر است. و، صرفاً بر اساس محتوای قند، آب گازدار ساده، آب معدنی یا آب سودا مطمئناً سالم تر از بسیاری از آب های آشامیدنی موجود است.

 به این دلیل که نه آب گازدار ساده، نه آب معدنی و نه آب سودا در آنها قند ندارند.
به می بازار - ماجراجوی در نوشیدنی خوش آمدید, مکانی برای سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران که به نوشیدن علاقه دارن.
*توجه داشته باشید:
نوشیدن مشروبات الکلی باعث زیان به بدن می شود و از لحاظ شرعی حرام میباشد و تمام مواردی که در این بخش اطلاع رسانی می شود صرفا جهت اطلاعات عمومی می باشد و این سایت صرفا پلتفرم عمومی برای پرسش و پاسخ در زمینه انواع نوشیدنی می باشد. و هیچ مسئولیتی در زمینه محتوا ارائه شده توسط کاربران متوجه سایت نمی باشد.

پرسش و پاسخ های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 102 بازدید
*توجه داشته باشید نوشیدن مشروبات الکلی باعث زیان به بدن و حرام می شود و تمام مواردی که در این بخش اطلاع رسانی می شود صرفا جهت اطلاعات عمومی می باشد و این سایت صرفا پلتفرم عمومی برای پرسش و پاسخ در زمینه انواع نوشیدنی می باشد. و هیچ مسئولیتی در زمینه محتوا ارائه شده توسط کاربران متوجه سایت نمی باشد.
...