0 امتیاز
4.6k بازدید
در شراب توسط (10.5k امتیاز)
سلام

از لحاظ خواص و مزایا فرق شراب و کنیاک در چیست؟ و کدام بهتر است ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
تهیه شراب مستقیما از اتواع انکور قرمز یا سفید یا سیاه یا غیره بدست میآید به این صورت که انگور رسیده وشیرین وسالم را نشسته دانه کرده و درظرفی دانه ها را خوب له میکنند و در دبه ای گشاد و تمیز میربزندو در ان محکم میبندند و تا شش هفته دردمای ثابت،°۱۸ الا ۲۷ درجه ثابت و در حدود ۳ ،الا شش هفته دبه را در اتاقی تاریک.  گذاشته و سه هفته اول ریختن انگور هر روز در دبه را برداشته و با یگ چوب تمبز و پاک خوب محتویات دبه را حسابی هم زده و در دبه را خوب بسته و بعد سه هفته در دبه را محکم میبندند که هوا وارد نشود و روی دبه را یک قغل هوا تعبیه میکنند تا گاز خارج شود تا شش هفته که رسید انوقت بعد شش هفته محتویات دبه را با یا پارچه سفید تمیز وپاک صاف کرده و در بطری شیشه ای ربخته و در بطریها را با چوب پنبه یا در پیچی مخکم بسته و تا دوماه در مکانی تاریک و خنک دمای خدود ۱۵ درجه ثابت نگهداری میکنند تا جا بیفتد و ته نشبن و زلال شود و بعد دوماه قابل اسنفاده است،

اما تهیه کنیاک به این صورت  است که شراب جا افتاده معمولا شراب سفید را مانند عرق گیری با دستگاههای مخصوص تقطیر در دمای ۶۰الا۷۰درجه جوشانده وتقظبر میکنند و در بطری ریخته و محکم میبندند و تا یک یا دو ماه در جای خنک مانند زیر زمینی منزل نکهداری میکنند .

هر چند کنیاک بدست امده از تقطیر شراب را بعد تقطیر هم میشود استفاده کرد ،اما زمان دادن به کنیاک بعد چند ماه موجب بهتر شدن طعم و مزه و جا افتادن برای الکل بهتر و زلال تر شدن کنیاک میشود.
به می بازار - ماجراجوی در نوشیدنی خوش آمدید, مکانی برای سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران که به نوشیدن علاقه دارن.
*توجه داشته باشید:
نوشیدن مشروبات الکلی باعث زیان به بدن می شود و از لحاظ شرعی حرام میباشد و تمام مواردی که در این بخش اطلاع رسانی می شود صرفا جهت اطلاعات عمومی می باشد و این سایت صرفا پلتفرم عمومی برای پرسش و پاسخ در زمینه انواع نوشیدنی می باشد. و هیچ مسئولیتی در زمینه محتوا ارائه شده توسط کاربران متوجه سایت نمی باشد.

پرسش و پاسخ های مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 364 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 313 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3.8k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 444 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 610 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6k بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.9k بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.7k بازدید
*توجه داشته باشید نوشیدن مشروبات الکلی باعث زیان به بدن و حرام می شود و تمام مواردی که در این بخش اطلاع رسانی می شود صرفا جهت اطلاعات عمومی می باشد و این سایت صرفا پلتفرم عمومی برای پرسش و پاسخ در زمینه انواع نوشیدنی می باشد. و هیچ مسئولیتی در زمینه محتوا ارائه شده توسط کاربران متوجه سایت نمی باشد.
...