0 امتیاز
1.3k بازدید
در آبجو توسط (10.5k امتیاز)
سلام

خوردن آبجو با شکم خالی بهتر است یا با شکم پر ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (19.8k امتیاز)

سلام

قبل و در حین نوشیدن غذا بخورید

اگر هنگام شروع نوشیدن معده شما خالی باشد، الکل سریعتر وارد جریان خون شما می شود. 

ممکن است اثرات نوشیدنی های خود را به سرعت احساس کنید و مدیریت نوشیدنی خود را سخت تر کند. 

ایده خوبی است که قبل از اولین نوشیدنی خود و در حالی که در حال نوشیدن هستید غذا بخورید.

به می بازار - ماجراجوی در نوشیدنی خوش آمدید, مکانی برای سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران که به نوشیدن علاقه دارن.
*توجه داشته باشید:
نوشیدن مشروبات الکلی باعث زیان به بدن می شود و از لحاظ شرعی حرام میباشد و تمام مواردی که در این بخش اطلاع رسانی می شود صرفا جهت اطلاعات عمومی می باشد و این سایت صرفا پلتفرم عمومی برای پرسش و پاسخ در زمینه انواع نوشیدنی می باشد. و هیچ مسئولیتی در زمینه محتوا ارائه شده توسط کاربران متوجه سایت نمی باشد.

پرسش و پاسخ های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 440 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 238 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 597 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 319 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 306 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 409 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 462 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.1k بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
*توجه داشته باشید نوشیدن مشروبات الکلی باعث زیان به بدن و حرام می شود و تمام مواردی که در این بخش اطلاع رسانی می شود صرفا جهت اطلاعات عمومی می باشد و این سایت صرفا پلتفرم عمومی برای پرسش و پاسخ در زمینه انواع نوشیدنی می باشد. و هیچ مسئولیتی در زمینه محتوا ارائه شده توسط کاربران متوجه سایت نمی باشد.
...